Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite bilincini arttırmayı,

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini ulusal ve uluslararası standartlarda tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

İçinde yer aldığımız topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Yasal mevzuatlara ve müşteri isteklerine uyarak toplumsal, etik ve kültürel değerleri korumayı,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini bir kalite politikası olarak esas almaktayız.